Naslov
Naslov 2
Naslov 3
Naslov 4
Naslov 5
Naslov 6
 

LIGAŠKE UTAKMICE ODIGRANE 17. I 18. APRILA 2021.

ŽENSKE LIGE:

SUPER LIGA 14. KOLO
IGRAČICE KOLA  PROSECI

PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 9. KOLO PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 12. KOLO
MUŠKE LIGE:
SUPER LIGA 14. KOLO
IGRAČI 14. KOLA

PROSECI  PROSECI SVE
TOP LISTA
PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 14. KOLO  PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 14. KOLO
PRVA SRPSKA LIGA 11. KOLO  PROSECI PRVA VOJVOĐANSKA LIGA 18. KOLO
DRUGA VOJVOĐANSKA LIGA 18. KOLO
VESTI IZ KUGLAŠKOG SAVEZA NIŠA:  PREUZMI

MLAĐE KATEGORIJE KUGLAŠA

REZULTATI EKIPNOG PRVENSTVA SRBIJE ZA JUNIORKE
PREUZMI
REZULTATI EKIPNOG PRVENSTVA SRBIJE ZA JUNIORE PREUZMI
RASPORED ZA KUP STARE MORAVICE  – POJEDINAČNO KUP TAKMIČENJE ZA PIONIRKE, PIONIRE, KADETKINJE I KADETE
PREUZMI

LIGAŠKE UTAKMICE ODIGRANE 10. I 11. APRILA 2021.

ŽENSKE LIGE:

SUPER LIGA 13. KOLO
IGRAČICE KOLA  PROSECI

PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 8. KOLO PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 11. KOLO
MUŠKE LIGE:
SUPER LIGA 13. KOLO
IGRAČI 13. KOLA

PROSECI  PROSECI SVE
TOP LISTA
PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 13. KOLO  PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 13. KOLO
PRVA SRPSKA LIGA 10. KOLO  PROSECI PRVA VOJVOĐANSKA LIGA 17. KOLO
DRUGA VOJVOĐANSKA LIGA 17. KOLO
VESTI IZ KUGLAŠKOG SAVEZA NIŠA:  PREUZMI 

MLAĐE KATEGORIJE KUGLAŠA

RASPORED PRVENSTVA SRBIJE EKIPNO ZA JUNIORKE
PREUZMI
RASPORED PRVENSTVA SRBIJE EKIPNO ZA JUNIORE PREUZMI

REZULTATI

REZULTATI PRVENSTVA SRBIJE – CENTAR ZA SENIORKE PREUZMI
REZULTATI PRVENSTVA SRBIJE – CENTAR ZA SENIORE PREUZMI
REZULTATI PRVENSTVA VOJVODINE ZA SENIORKE PREUZMI
REZULTATI PRVENSTVA VOJVODINE ZA SENIORE PREUZMI

NAJMLAĐE KATEGORIJE KUGLAŠA

REZULTATI KUPA BAČKE TOPOLE  – POJEDINAČNOG KUP TAKMIČENJA ZA PIONIRKE, PIONIRE, KADETKINJE I KADETE PREUZMI

NAJAVA

RASPORED I PROPOZICIJE PRVENSTVA SRBIJE – CENTAR ZA SENIORKE PREUZMI
RASPORED I PROPOZICIJE PRVENSTVA SRBIJE – CENTAR ZA SENIORE PREUZMI
RASPORED I PROPOZICIJE PRVENSTVA VOJVODINE ZA SENIORKE PREUZMI
RASPORED I PROPOZICIJE PRVENSTVA VOJVODINE ZA SENIORE PREUZMI

LIGAŠKE UTAKMICE ODIGRANE 27. I 28. MARTA 2021.

ŽENSKE LIGE:

SUPER LIGA 12. KOLO
IGRAČICE KOLA  PROSECI

PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 7. KOLO PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 10. KOLO
MUŠKE LIGE:
SUPER LIGA 12. KOLO
IGRAČI 12. KOLA

PROSECI  PROSECI SVE
TOP LISTA
PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 12. KOLO  PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 12. KOLO
PRVA SRPSKA LIGA 9. KOLO  PROSECI PRVA VOJVOĐANSKA LIGA 16. KOLO
DRUGA VOJVOĐANSKA LIGA 16. KOLO
VESTI IZ KUGLAŠKOG SAVEZA NIŠA:  PREUZMI 

NAJMLAĐE KATEGORIJE KUGLAŠA

RASPORED KUPA BAČKE TOPOLE  – POJEDINAČNOG KUP TAKMIČENJA ZA PIONIRKE, PIONIRE, KADETKINJE I KADETE PREUZMI

LIGAŠKE UTAKMICE ODIGRANE 20. I 21. MARTA 2021.

ŽENSKE LIGE:

SUPER LIGA 11. KOLO
IGRAČICE KOLA  PROSECI

PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 6. KOLO PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 9. KOLO
MUŠKE LIGE:
SUPER LIGA 11. KOLO
IGRAČI 11. KOLA

PROSECI  PROSECI SVE
TOP LISTA
PRVA LIGA SRBIJE – CENTAR 11. KOLO  PROSECI
PRVA LIGA SRBIJE – VOJVODINA 11. KOLO
PRVA SRPSKA LIGA 8. KOLO  PROSECI PRVA VOJVOĐANSKA LIGA 15. KOLO
DRUGA VOJVOĐANSKA LIGA 15. KOLO
VESTI IZ KUGLAŠKOG SAVEZA NIŠA:  PREUZMI