JAVNE NABAVKE

Измена број 1 Плана јавних набавки за 2024. годину
План јавних набавки за 2024. годину
 
Измена број 1 Плана јавних набавки за 2023. годину
План јавних набавки за 2023. годину
 
Измена број 1 Плана јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2022. годину
 
ЈНМВ 5/ 133/21

Услуге хотела, ресторана спортиста за припреме (прва половина јуна)
Конкурсна Документација

Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 4/ 120/21

Услуге хотела, ресторана спортиста за припреме (прва половина јуна)
Конкурсна Документација

Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 3/ 079/21

Услуге хотела, ресторана спортиста за камп талената (јун-јул), 55110000 – Услуге хотелског смештаја
Конкурсна Документација

Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 2/ 078/21

Набавка услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству

Конкурсна Документација

Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 1/ 068/21

Услуге хотела, ресторана спортиста за припреме (друга половина априла), 55110000 – Услуге хотелског смештаја

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

Измена број 1 Плана јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину
 
ЈНМВ 3/2020-50
Oбезбеђење адекватних услова за боравак, смештај и исхрану учесника кампа талената и обезбеђењe адекватних услова за тренажни процес у току кампа
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 2/2020-31
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – прве припреме репрезентација Србије

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 1/2020-30
Спортска опрема
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
План јавних набавки за 2020. годину
 
ЈНМВ 6/2019-79
Oбезбеђење адекватних услова за боравак, смештај и исхрану учесника кампа талената и обезбеђењe адекватних услова за тренажни процес у току кампа
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 5/2019-56
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – завршне припреме репрезентација Србије

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 4/2019-54
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – друге припреме репрезентација Србије
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 3/2019-37
Спортска опрема

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 2/2019-36
Услуга аутобуског превоза спортиста
ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 1/201927
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – прве припреме репрезентација Србије
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
План јавних набавки за 2019. годину