Stručno osposobljavanje kadrova za kuglaški sport

Poštovani, u prilogu je konkurs za stručno osposobljavanje kadrova za kuglaški sport. On je opšteg tipa, usklađen sa zakonskim propisima i sadrži dve celine:
-potpuno novi program stručnog osposobljavanja, IV nivo- Sportski učitelj kuglanja, 360 časova, specijalizovano za rad sa decom u sportu (do 16 godina starosti) i
-po starom programu (poslednja mogućnost) osposobljavanje za operativnog trenera kuglanja, III nivo 240 časova.
Kandidati koji poseduju zvanje Operativni trener mogu upisati kurs IV nivoa za rad sa decom i zvanje Sportski učitelj!
Konkurs možete preuzeti OVDE.