SA SVETSKOG PRVENSTVA – SLOVENIJA 2021

Živanović Višnja prva pojedinačno U-23.

REZULTATI

Živanović Višnja druga u kombinaciji U-23.

REZULTATI

Ljubenković Kristina i Jurišić Milena bronzane u tandemima U-23.

REZULTATI

Ljubenković Kristina i Jurišić Milena svetske juniorske rekorderke u tandemima U-23 sa oborenih 176 čunjeva