POJEDINAČNO PRVENSTVO JUGOISTOČNE SRBIJE ZA SENIORKE

POBEDNIK ČETVRTOG POJEDINAČNOG PRVENSTVA JUGOISTOČNE SRBIJE ZA SENIORKE JE
SLAĐANA STOJADINOVIĆ
SA OBORENIH 553 ČUNJA