OBAVEŠTENJE

Visoka sportska i zdravstvena škola 19.10.2023. godine, počinje sa realizacijom programa Stručnog osposobljavanja i usavršavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. 

U prilogu Vam dostavljamo Konkurs za upis i propratno pismo sa dodatnim informacijama, kao i akreditaciju škole. . 

Prijavljivanje je moguće u prostorijama Škole ili preko maila vesna.trifunovic@vss.edu.rs    

Kontakt osoba je Vesna Trifunović, 065 220 55 25 

 U nadi da ćemo sarađivati, srdačno Vas pozdravljamo! 

Srdačan pozdrav,  

Visoka sportska i zdravstvena škola
Toše Jovanovića 11 | 11030 Beograd | Srbija

Tel: 063 243 058

www.vss.edu.rs