Kurs za Sportske operativne trenere

Poštovani,
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici je objavila novi konkurs
za kurs za sportske operativne trenere.
Molimo Vas da u vašem granskom savezu prosledite klubovima i zainteresovanim licima tekst konkursa.
Tekst konkursa i ostale detalje vezane za kurs možete pogledati na sledećem LINKU, a konkurs OVDE.