ИЗ МИНИСТАРСТВА ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Поштовани,
После одржаних састанака са представницима надлежних националних спортских савеза добили смо велики број питања, посебно од спортских удружења и клубова који су били укључени у онлајн вебинар. Министарство финансија је обавештено о свим питањима која су достављена од стране надлежних националних спортских савеза, спортских удружења и клубова. На основу тих питања достављени су одговори које вам прослеђујемо, како би упознали своје чланице са тумачењима Закона о фискализацији. Такође, у прилогу мејла достављамо и одговоре које је Министарство финансија доставило још 31. јануара 2022. године, а које сте ви били у обавези да проследите вашим чланицама како би били упознати са основним одредбама Закона о фискализацији, као и тумачењем посебних питања и недоумица од стране спортских удружења. 

Користимо ову прилику да вас још једном подсетимо да у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације су у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. Обвезници фискализације су у обавези да путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних  просторија, а затим путем истог портала имају могућност да се пријаве за субвенције за прелазак на нови модел. Пријаве за субвенције могу да се поднесу у периоду од 15. марта до 5. априла 2022. године. Подсећамо и да је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за еискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила чак 225 елемената електронског фискалног уређаја, а на адреси  https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити. 

Позивамо вас да у што краћем року испуните обавезе које су прописане Законом о фискализацији, како бисте на што бржи и једноставнији начин прешли на нови модел е-фискализације. 

Срдачно, 

Данка Доловић

 

Допис  Министарства финансија можете преузети ОВДЕ.

Питања и одговоре у вези фискализације можете погледати ОВДЕ.

саветник у Сектору за спорт