ELVA – ESTONIJA 22. MAJ 2022.

VIŠNJA ŽIVANOVIĆ JE OSVOJILA 14. MESTO POJEDINAČNO I 13. U KOMBINACIJI
MILENA JURIŠIĆ JE OSVOJILA 18. MESTO POJEDINAČNO I 14. U KOMBINACIJI
MATEJA ŠAKIĆ JE OSVOJIO 21. MESTO I POJEDINAČNO I U KOMBINACIJI

KONAČNI REZULTATI
ŽENE MUŠKARCI
POJEDINAČNO KOMBINACIJA POJEDINAČNO KOMBINACIJA