ДОПИС МИНИСТАРСТВА СПОРТА

Поштовани,
У прилогу мејла налази се допис Министарства просвете, који се односи на ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН начин достављања Потврда о оствареним резултатима ученика са посебним способностима за спорт. Молимо вас да допис прочитате и поступите по наведеним процедурама.

 

Надлежни национални спортски савези треба да до 7. јуна 2023. године Министарству просвете и гимназији у којој ученик конкурише (имејл адресе школа се налазе у прилогу), доставе скениране потврде које су издале сваком родитељу, односно другом законском заступнику ученика, као и спискове ученика који испуњавају услове за упис у ова одељења, за школску 2023/2024. годину. 

Наведене скениране појединачне потврде и спискове доставити гимназијама на имејл адресе школа а Министарству просвете на следеће имејл адресе:

jelena.batura@mpn.gov.rs или slobodanka.popic@mpn.gov.rs

Прилози које вам достављамо:

  1. Допис Министарства спорта;
  2. Допис Министарства просвете;
  3. Потврда о оствареним спортским резултатима;
  4. Адресе школа које имају одељења за ученике са посебним способностима за спорт.

Допис у прилогу садржи комплетне информације које су вам потребне, тело мејла је само део дописа који је потребно прочитати и по њему поступити.

 За сва питања и недоумице можете се обратити Министарству спорта – Сектору за спорт: контакт особа Ивана Пашић, телефон 011/301-4005, или на мејл: ivana.pasic@mos.gov.rs

 

Срдачан поздрав,

 Министарство спорта

Сектор за спорт

 Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Тел:011/311-7553

Факс:011/311-7551

E-mail:sport@mos.gov.rs

web:www.mos.gov.rs