JAVNE NABAVKE

ЈНМВ 6/2019-79
Oбезбеђење адекватних услова за боравак, смештај и исхрану учесника кампа талената и обезбеђењe адекватних услова за тренажни процес у току кампа

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 5/2019-56
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – завршне припреме репрезентација Србије

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 4/2019-54
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – друге припреме репрезентација Србије

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору

ЈНМВ 3/2019-37
Спортска опрема

Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора 
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 2/2019-36
Услуга аутобуског превоза спортиста
ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
ЈНМВ 1/201927
Обезбеђење смештаја са појачаном исхраном за спортисте – прве припреме репрезентација Србије
Конкурсна Документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору
План јавних набавки за 2019. годину